- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Info

Sanok, 7,09,2015 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu przy: ul. Wąska 7, ul. Jana Pawła II 39,41, ul. B. Joselewicza 12 i al. gen. Prugara-Ketlinga 16 w Sanoku.:

1. Termin realizacji: 10-11-2015 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i regulaminie przetargu.
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 08-09-2015r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 16-09-2015 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 16-09-2015 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Wąska 7 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 2
ul. Jana Pawła II 39,41 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
ul. B. Joselewicza 12 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 4
al. gen. Prugara-Ketlinga 16 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),

Sanok, 21.07.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/16 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 56568,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5 656,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 10.08.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 10.08.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Sanok, 21.07.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/20 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 58701,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5 870,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 12.08.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 12.08.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Sanok, 3.07.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników i miejsc postojowych przy ul. Śliwowa 1 w Sanoku,

1. Termin realizacji: 30.09.2015 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 06-07-2015 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 22-07-2015 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 22-07-2015 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar
5. Szkic sytuacyjny.


Sanok, 3.07.2015 r.

INFORMACJA


Przetarg na remont chodnika przy budynku handlowo-usługowym przy ul. Traugutta 9 w Sanoku został rozstrzygnięty w dniu 17.06.2015r. Wybrano ofertę złożoną przez:

- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59 38-500 Sanok


Sanok, 22.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/16 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 59.895,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 13.07.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5990,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 13.07.2015 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 13.07.2015 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Sanok, 22.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie pomieszczeń sanitarnych, hollu i korytarzy O.D.K. GAGATEK przy Kochanowskiego 25 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 31.08.2015r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 22-06-2015r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www.sanockasm.pl (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 29-06-2015r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 29-06-2015 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy
4. Przedmiar
5. Rzut O.D.K. „Gagatek”- zakres robót.
6. Rzut sanitariatów do remontu O.D.K „Gagatek.


Sanok, 18.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytacja - na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek wraz z zabudowaniami, położonych w Sanoku przy ul. Stankiewicza 2, obręb geodezyjny Dąbrówka.
1. Działki wraz z zabudowaniami:
   1) nr 13/108 - o powierzchni 1 180,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
       * budynkiem administracyjnym (handlowo-biurowym dwukondygnacyjnym) o powierzchni użytkowej  644,97 m2
   2) nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
       * kotłowni o powierzchni użytkowj 123,49 m2
       * składem opału o powierzchni użytkowej 113,08 m2
2. Termin wydania nieruchomości:
    1) nr 13/108 - o powierzchni 1 180,00 m2
od 01-10-2015 r.
    2) nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m2  -  po rozstrzygnięciu przetargu
3. Cena wywoławcza i wysokość wadium wynosi:
     
1) pow. 1 180,00 m2   -  599 400,00 zł - wadium   13 000,00 zł
     
2) pow. 885,00 m2   -  75 200,00 zł  - wadium     2 500,00 zł
4. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia  07-07-2015 r. do godz. 10.00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 06-07-2015 r. oraz przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
5. Przetarg odbędzie się w dniu  07-07-2015 r.  o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
6. Działki wraz z zabudowaniami można oglądać w dni robocze (poniedziałek-piątek) w porozumieniu z administracją os. Traugutta III - tel. 13 46 46 195, w godz.  11.00
13.00.
7. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

8. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Regulamin przetargu


Sanok, 2.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie czyszczenia chemiczno - mechanicznego kanalizacji sanitarnej (poziomy, przykanaliki i pierwszej studzienki) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
Wykaz budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyszczególniony w załączniku do regulaminu przetargu.
1.Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok ul. Sienkiewicza 1 od dnia 08.06.2015 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z Regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej „OFERTA : „CZYSZCZENIE KANALIZACJI”  należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1, do dnia  22.06.2015 r. do godz.14.00.
3. Wadium którego wysokość określają warunki szczegółowe Regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP O/ Sanok nr  34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 22.06.2015 r.do godz.14.00.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2015r o godz.11.00.w ZGZM, Sanok ul. Traugutta 9.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki:
Regulamin przetargu
Wykaz budynków


Sanok, 2.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Kopernika 4, ul. Jana Pawła II 53,53a,53b, ul. Kochanowskiego 15, Kochanowskiego 8,10, al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4, ul. Zamkowa 13,15 w Sanoku,

1. Termin realizacji: 31.08.2015 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 01-06-2015 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 11-06-2015 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 11-06-2015 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

4. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Zespół 1
ul. Kopernika 4 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Jana Pawła II 53,53a,53b (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Zespół 2
ul. Kochanowskiego 15 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Kochanowskiego 8,10 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Zespół 3
ul. Zamkowa 13,15 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).Sanok, 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/16 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 63.222,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote).
Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6322,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 22.06.2015 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 22.06.2015 r. w kasie SSM po godz. 13.00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Sanok, 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/20 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 65.607,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6560,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 24.06.2015 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 24.06.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: remontu chodnika przy budynku handlowo-usługowym przy ul. Traugutta 9 w Sanoku.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia
29.05.2015 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia
16.06.2015 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Remont chodnika Traugutta 9” .
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia
16.06.2015 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu
17.06.2015 r. o godz. 11.00
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Regulamin przetarguSanok, 29.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro - pow. 99,11m2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53m2
c) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – I piętro  - pow. 26,00m 2
d) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – I piętro  - pow. 32,97m 2
2. Termin wynajęcia lokali:
· lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - po rozstrzygnięciu przetargu
· lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – pow. 26,00 m2 - do uzgodnienia
· lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – pow. 32,97 m2 – od 01.07.2015
r.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a)   7,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 700,00 zł
b) 18,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 860,00 zł
c) 10,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 260,00 zł
d) 10,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 330,00 zł
5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.
7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 16.06.2015
r. do godz. 10.00  lub przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 15.06.2015 r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2015
r. o godz. 11.00  w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu:
· lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 -  administracja os. Błonie – tel. 13 46
42 295,  w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
· lokale w budynku przy ul. Traugutta 11 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz.  9
.00 – 11.00; 14.00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest
załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin przetarguSanok, 11.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/20 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 69.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6906,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 27.05.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 27.05.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 11.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na I piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/16 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 66.550,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, pokój 315, III piętro (dział Członkowsko-Mieszkaniowy).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6655,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ulicy Sienkiewicza 1 w Sanoku
pokój 403 (IV piętro) do dnia 25.05.2015 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada.
Osobom, które nie wygrały przetargu zwrot wadium nastąpi w dniu 25.05.2015 r. w kasie SSM po godz. 13 00.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój 315,316
III piętro w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.

Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Sanok, 11.05.2015 r.

INFORMACJA


Przetarg na malowanie  klatek  schodowych w budynkach mieszkalnych SSM  został rozstrzygnięty w dniu 29.04.2015 r.
Wybrano oferty złożone przez:
- ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY :ARTURO-BUD” Bukowsko 103a, 38-505 Bukowsko
- ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY Władysław Pałys, Bukowsko 103A, 38-505 Bukowsko
- FIRMA BUDOWLANO- TRANSPORTOWA „STALFRED” Alfred Szmyd, Stróże Małe 32,  38-500 Sanok

Szczególowa informacjaSanok, 8.05.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1. Lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – I piętro - pow. 99,11 m2
b) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 – parter - pow. 47,53 m2
c) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11  – I piętro  - pow. 26,00 m2
2. Termin wynajęcia lokali:
a) lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 99,11 m2, pow. 47,53 m2 - po rozstrzygnięciu przetargu
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 – do uzgodnienia.
3. Branża: handlowa, usługowa, biurowa.
4. Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a) 7,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       700,00 zł
b) 20,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       960,00 zł
c) 10,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium       260,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.

7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 26-05-2015 r. do godz. 10.00 lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 25-05-2015 r.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 26-05-2015 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu:
a) lokale w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - administracja  os. Błonie – tel. 13 464 22 95, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
b) lokal w budynku przy ul. Traugutta 11 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 464 60 85, w godz.  9.00 – 11.00; 14.00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetarguSanok, 6.05.2015 r.

INFORMACJA

Przetarg na wymianę stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 29.04.2015r.
Wybrano ofert
ę złożoną przez:
- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” A. Gierczak B. Pilch Sanok ul.
Langiewicza 6a.

SzczegółySanok, 27.04.2015 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytacja - na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek wraz z zabudowaniami, położonych w Sanoku przy ul. Stankiewicza 2, obręb geodezyjny Dąbrówka.
1. Działki wraz z zabudowaniami:
         1) nr 13/46 - o powierzchni 1140,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
          -  budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 281,20 m2
         2) nr 13/108 - o powierzchni 1180,00 m2, KW 68786 zabudowanej:
          -  budynkiem administracyjnym (handlowo-biurowym dwukondygnacyjnym) o powierzchni użytkowej  644,97 m2
         3) nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m 2, KW 68786 zabudowanej:
          -  kotłowni o powierzchni użytkowj 123,49 m2
          -  składem opału o powierzchni użytkowej 113,08 m2
2. Termin wydania nieruchomości:
         1)  nr 13/46 - o powierzchni 1 140,00 m2 - od 01.09.2015 r.
         2)  nr 13/108 - o powierzchni 1 180,00 m2
od 01.09.2015 r.
         3)  nr 13/109 - o powierzchni 885,00 m2  -  po roztrzygnięciu przetargu
3. Cena wywoławcza i wysokość wadium wynosi:
         
1)  pow. 1 140,00 m 2  - 160 600,00 zł - wadium     4 000,00 zł
         
2)  pow. 1 180,00 m 2   - 631 000,00 zł - wadium   13 000,00 zł
         
3)  pow. 885,00 m 2     - 94 050,00 zł  - wadium     2 500,00 zł
4. Wadium należy wpłacić w kasie SSM do dnia 12-05-2015 r. do godz. 10.00  lub  przelewem na konto SSM w PKO BP oodział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 08-05-2015 r. oraz przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12-05-2015 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
6. Działki wraz z zabudowaniami można oglądać w dni robocze (poniedziałek-piętek) w porozumieniu z administracją os. Traugutta III - tel. 13 46 46 195, w godz.  11.00
13.00.
7. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Regulamin przetargu


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego