- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok 12.04.2017 r.

INFORMACJA


Na stronie sanockasm.pl/przetarg_eu.html zamieszczamy Zapytanie Ofertowe na dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu "Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

----------


Sanok, 5.04.2017 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: remontu chodnika przy budynku handlowo-usługowego przy ul. Traugutta 9 w Sanoku.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 10.04.2017 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 26.04.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Remont chodnika Traugutta 9"
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 26.04.2017 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 27.04.2017 r. o godz. 11.00

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu

----------


Sanok, 30.03.2017 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, biurową:

W budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - I piętro - pow. 50,30m2 - od 1 stycznia 2017r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 - od poniedziałku do piątku - w godz. od 7.00 - 15.00, tel. 13 464 66 96.


Lokal wynajęty od 14.04.2017r.

----------


Sanok, 17.03.2017 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na najem lokalu w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku - parter
powierzchnia  42,52  m2.

1. Branża handlowo-usługowo-biurowa.
2. Cena wywoławcza 30,00 zł za m2/m-c + obowiązujący podatek VAT - wadium 1 276,00 zł.
3. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2017 r.
4. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.
5. Wadium należy wpłacić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  w terminie do 27.03.2017 r. do godz. 15.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
7. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją. os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00.
8. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
9. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetargu

Sanok, 28.03.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku nr 9 przy ul. Traugutta o powierzchni użytkowej 42,52m 2.W związku z przeprowadzonym w dniu 28-03-2017r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku nr 9 przy ul. Traugutta o powierzchni użytkowej 42,52m 2 informujemy, że w drodze licytacji wysokości miesięcznej kwoty czynszu za najem lokalu użytkowego przetarg został rozstrzygnięty i zatwierdzony Decyzją Zarządu SSM.
Przetarg wygrała: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie  NIP: 7220002329, REGON: 000437174.


----------


Sanok, 21.02.2017 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 24.02.2017 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 16.03.2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Malowanie klatek schodowych".
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub do dnia 16.03.2017 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 17.03.2017 r. o godz. 11.30

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin Przetargu
Załącznik do ogłoszenioa o przetargu

Sanok, 24.03.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 17.03.2017r. Wybrano oferty złożone przez:

- Zakład Remontowo – Budowlany „ARTURO-BUD” Pałys Artur, 38-505 Bukowsko 103a
.
Wykaz budynków:
Osiedle Błonie
- I Armii Wojska Polskiego 14
- Kochanowskiego 34
- Kochanowskiego 38
- Kochanowskiego 38/16/17 (łącznik)
- Ogrodowa 17
- Ogrodowa 19
- Zielona 30
- Jagiellońska 68

- Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Pałys, 38-505 Bukowsko 103a
.
Wykaz budynków:
Osiedle Słowackiego
- Rymanowska 8
- Sikorskiego 8
- Sikorskiego 6
- Sikorskiego 6a
- Kościuszki 45

- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” s.c., ul. Langiewicza 6a, 38-500 Sanok
.
Wykaz budynków:
Osiedle Słowackiego
- Mickiewicza 20
- Sobieskiego 22
- Sobieskiego 20

----------

Sanok, 3.01.2017 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że posiada do wynajęcia n/w lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, biurową:

1. W budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - I piętro - pow. 50,30m2 - od 1 stycznia 2017r.

2. W budynku przy ul. Traugutta 9 - parter - pow. 42,52 m2 - od 1 marca 2017r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 - od poniedziałku do piątku - w godz. od 7.00 - 15.00, tel. 13 46 46 696.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego