- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Info

Sanok, 9.09.2014

Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 04.09.2014r.
Wybrano oferty złożone przez:

- Zakład Remontowo – Budowlany „ARTURO-BUD” Artur Pałys Bukowsko 103a

Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
1. Armii Krajowej 18
2. Armii Krajowej 20

- Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Pałys Bukowsko 103a

Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
1. Armii Krajowej 14
2. Armii Krajowej 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sanok
, 12.08.2014 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu i remoncie chodników przy ul. Szkolnej, ul. Starej 8, ul. Jasnej 9, ul. Kiczury 14, ul. Jana Pawła II 39, ul. Langiewicza 9, ul. Sobieskiego 18, ul. Sobieskiego 22 i ul. Ogrodowej 15-19 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 10.11.2014r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia 12-08-2014r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 20-08-2014r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 20-08-2014r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiary i Szkice sytuacyjne.
Zespół 1
ul. Szkolna (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),

ul. Stara 8 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Jasna 9 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Zespół 2
ul. Kiczury 14 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Jana Pawła II 39 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Langiewicza 9 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Zespół 3
ul. Sobieskiego 18 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
ul. Sobieskiego 22 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Zespół 4
ul. Ogrodowa 15-19 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).

Sanok, 25.08.2014r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy na:  wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu i remoncie chodników przy:  
ul. Szkolnej, ul. Starej 8, ul. Jasnej 9, ul. Kiczury 14, ul. Jana Pawła II 39, ul. Langiewicza 9, ul. Sobieskiego 18,
ul. Sobieskiego 22, i ul. Ogrodowej 15-19  w Sanoku  został rozstrzygnięty w dniu 20.08.2014r.
Na wykonanie robót budowlanych na lokalizacjach wymienionych: w Zespole 2 (tj.  ul. Kiczury 14, ul. Jana Pawła II 39,
ul. Langiewicza 9),  w Zespole 3 (tj.  ul. Sobieskiego 18, ul. Sobieskiego 22)  w Zespole 4 (tj.  ul. ul. Ogrodowej 15-19), w ybrano ofertę złożoną przez  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,   38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59.
A n a wykonanie robót budowlanych na lokalizacjach wymienionych w Zespole 1 (tj.  ul. Szkolnej, ul. Starej 8, ul. Jasnej 9) w ybrano ofertę złożoną przez:  Firmę „STALFRED-BIS"  Tomasz Szmyd,   38-500 Sanok, Stroże Małe 87 .
Roboty budowlane rozpoczną się od remontu chodnika przy budynku Langiewicza 9. Następnie zostanie wykonane utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kiczury 14 i ul. Jana Pawła II 39. Termin zakończenia wszystkich robót planuje się na 10 listopada bieżącego roku.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanok, 23.07.2014 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu  nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń sanitarnych, holu i korytarzy ODK GAGATEK przy ul. Kochanowskiego 25 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 31.08.2014r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiar robót można odebrać od dnia 23-07-2014r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 30-07-2014r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 30-07-2014r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu,
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiary robót
4. rzut istniejących pomieszczeń ODK GAGATEK:
5. rzut sanitariatów po remoncie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanok, 4.07.2014 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału                    w przetargu nieograniczonym otwartym na najem:
1.Lokali:
lokal w budynku przy ul. Traugutta  9
I piętro- pow. 21,16 m 2
lokal w budynku przy ul. Traugutta  9
I piętro- pow. 19,19 m 2
lokal w budynku przy ul. Traugutta  9
I piętro- pow. 18,94 m 2
lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25
I piętro- pow. 99,11 m 2
lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25
I piętro- pow. 343,98 m 2
2.Termin wynajęcia lokali:
lokale w budynku przy ul. Traugutta  9
po rozstrzygnięciu przetargu
lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - pow. 343,98 m 2 -  po rozstrzygnięciu przetargu
lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25
pow. 99,11 m 2 -do uzgodnienia na postępowaniu przetargowym
3.Branża handlowo-usługowo-biurowa.
4.Cena wywoławcza najmu i wysokość wadium wynosi:
a,b,c)  11,50 zł/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium    po  250,00 zł/lokal
d)  8,00 zł/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium         800,00 zł
e)  8,00 zł/m-c + obowiązujący podatek VAT   - wadium      2 760,00 zł

5. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka.
6. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych.
7. Wadium należy wpłacić w kasie SSM, ul. Sienkiewicza 1 w terminie do 22-07-2014r. do godz. 10.00.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 22-07-2014 o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9.
9. Lokale można oglądać w dni robocze w porozumieniu z:
lokale w budynku przy ul. Traugutta  9 - administracja os. Traugutta I, II -  tel. 13 46 46 085, w godz.  9.00
11.00; 14.00-15.00.
lokal w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 - administracja  os. Błonie
tel. 13 46 42 295,  w godz.  9.00 11.00; 14.00-15.00.
10. SSM zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
11. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 oraz w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.

Regulamin przetargu


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanok, 24.06.2014 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 15-09-2014r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiar robót można odebrać od dnia 23-06-2014r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 09-07-2014r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 09-07-2014r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu,
2. Formularz ofertowy,
3. Przedmiary robót,
4. Szkice sytuacyjne (rzut chodników przy ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20).


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy na:  wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy:  ul. Armii Krajowej 10,12,14,16,18,20
w Sanoku  został rozstrzygnięty w dniu 09.07.2014r.
Wybrano ofertę złożoną przez:  Firmę Budowlano-Transportową „STALFRED"  Alfred Szmyd,   38-500 Sanok, Stroże Małe 32 .
Remont chodników rozpoczął się od chodnika pomiędzy budynkami Armii Krajowej 14,16 i Armii Krajowej 18,20. Równocześnie z chodnikami zostaną wyremontowane podesty i ścianki przy wejściach do budynków, oraz opaska wokół budynku. A teren pomiędzy chodnikami (po rozbiórce piaskownic) zostanie zagospodarowany na nowy mały plac zabaw i pod nowe nasadzenia drzew i krzewów.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanok, 28.03.2014 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy robót na wymianę i montaż ław kominiarskich na połaci dachowej zasobów mieszkaniowych w Osiedlu Błonie w Sanoku.

1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 4.04.2014 r. w godz. 8.00-15.00.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na wykonanie robót wymiana i montaż ław kominiarskich” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 16.04.2014 r. do godz. 9.00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 16.04.2014r. do godz. 9.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.04.2014 r. o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załąc
zniki do przetargu:
- regulamin przetargu
- wycena robót

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanok, 11.03.2014 r.


OGŁOSZENIEZarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie wymiany bram stalowych i drewnianych na stalowe, wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2014-02-24.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wymiana bram stalowych i drewnianych na stalowe” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2014-03-11 do godz. 15.00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2014-03-11 do godz. 14 00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2014-03-12 o godz. 11.00 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
5.Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg na wymianę bram wejściowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 12.03.2014r.
Wybrano ofertę złożoną przez:
- Przedsiębiorstwo Robót i Materiałów Budowlanych „BRIMAT” Sp. z o.o. Rzeszów Al. W. Sikorskiego 42

Wykaz budynków:

Lp. Lokalizacja
1. Sobieskiego 18 (III kl. schod.)
2. Sadowa 34
3. Krzywa 1,3,5
4. Kochanowskiego 6a
5. Kochanowskiego 8
6. Kochanowskiego 16
7. Kochanowskiego 18
8. Kochanowskiego 20
9. Ogrodowa 13
10. Krzywa 2,4,6
11. Ogrodowa 15
12. Prugara Ketlinga 2
13. Prugara Ketlinga 4
14. Kościuszki 43
15. Jasna 3
16. Stara 4,6,8
17. Rymanowska 1
18. Kochanowskiego 10
19. Kochanowskiego 12
20. Al. Woj. Polskiego 34
21. Al. Woj. Polskiego 36
22. Al. Woj. Polskiego 38
23. Al. Woj. Polskiego 40
24. Al. Woj. Polskiego 42
25. Prugara Ketlinga 6
26. Prugara Ketlinga 8
27. Prugara Ketlinga 10
28. Al. Szwajcarii 2
29. Al. Szwajcarii 6
30. Al. Szwajcarii 8
31. Al. Szwajcarii 10
32. Al. Szwajcarii 12
33. Al. Szwajcarii 14
34. Al. Szwajcarii 16
35. Zielona 41
36. Kościuszki 41
37. Jasna 2
38. Jasna 9
39. Prugara Ketlinga 12
40. Prugara Ketlinga 24


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


San
ok, 11.03.2014


OGŁOSZENIEZarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na wykonanie: malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.
1. Regulaminy przetargów określające warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2014-02-24.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2014-03-11 do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Malowanie klatek schodowych"
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2014-03-11 do godz. 14.00.

4. Postępowania przetargowe odbędą się z Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 2014-03-12 o godz. 12.00
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg na malowanie klatek schodowych w zasobach SSM został rozstrzygnięty w dniu 12.03.2014r.
Wybrano oferty złożone przez:
- Zakład Remontowo – Budowlany „ARTURO-BUD” Artur Pałys Bukowsko 103a

Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
1. Daszyńskiego 7
2. Kościuszki 43
3. Kochanowskiego 15
4. Kochanowskiego 17
5. Kochanowskiego 17a
6. Kochanowskiego 19
7. Kochanowskiego 11
8. Kochanowskiego 32
9. Ogrodowa 13

- Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Pałys Bukowsko 103a

Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
1. Dembowskiego 10
2. Wąska 7
3. Krzywa 2,4,6
4. Kochanowskiego 13
5. Prugara Ketlinga 2,4

- Zakład Usługowo-Produkcyjny „Wójtostwo”
Miranowicz – Kozimor Sanok ul. Cegielniana 34

Wykaz budynków:
Lp. Adres budynku
1. Ogrodowa 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sanok 11.03.2014 r.


OGŁOSZENIEZarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dostawę, wymianę stolarki okiennej z PCV na klatkach schodowych budynków mieszkalnych (demontaż i montaż), wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 2014-03-14.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Dostawa i wymiana stolarki okiennej z PCV” należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 2014-03-26 do godz. 9 00.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 2014-03-26 do godz. 9.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 2014-03-26 o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
                                                                                            

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg na wymianę stolarki na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 26.03.2014r.
Wybrano ofertę złożoną przez:
- Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” A. Gierczak B. Pilch Sanok ul. Langiewicza 6a

Wykaz budynków:

Lp. Adres Ilość stolarki szt.
1. ul. Armii Krajowej 20 8
2. ul. Armii Krajowej 18 12
3. ul. Armii Krajowej 16 10
4. ul. Armii Krajowej 14 10
5. ul. Armii Krajowej 12 10
6. ul. Armii Krajowej 10 10
7. ul. Armii Krajowej 11 12
8. ul. Armii Krajowej 13 8
9. ul. Traugutta 21 23
10. ul. Traugutta 17 a 4
11. ul. Krasińskiego 21 12
12. ul. Cegielniana 62 3
13. ul. Cegielniana 64 4
14. ul. Sadowa 14 1
15. ul. Sadowa 16 3
16. ul. Sadowa 18 a 8
17. ul. Sadowa 18 b 3
18. ul. Sadowa 18 c 4
19. ul. Sadowa 4 3
20. ul. Sadowa 37 2
21. ul. Jana Pawła II 45 3
22. ul. Jana Pawła II 47 1
23. ul. Jana Pawła II 49 5
24. ul. Jana Pawła II 51 2
25. ul. Jana Pawła II 53 4
26. ul. Jana Pawła II 53 b 7
27. ul. Dembowskiego 10 4
28. ul. Cegielniana 34 4
29. ul. Kościuszki 43 1
30. ul. Krzywa 2 2
31. ul. Krzywa 6 1
32. ul. Stara 6,8 1
33. ul. Krzywa 5 1
Lp. Adres Ilość stolarki szt.
34. ul. Słowackiego 34 1
35. ul. Sikorskiego 6a 2
36. ul. Sikorskiego 8 1
37. ul. Sobieskiego 14 5
38. ul. Sobieskiego 20 1
39. ul. Sobieskiego 22 2
40. ul. I Armii Wojska Polskiego 1 8
41. ul. Kochanowskiego 13 2
42. ul. Kochanowskiego 17 1
43. ul. Kochanowskiego 19 3
44. ul. Ogrodowa 13 1
45. ul. Ogrodowa 15 2
46. ul. Prugara Ketlinga 4 2
47. ul. Prugara Ketlinga 6,8,10 4
48. ul. Al. Szwajcarii 2,4,6 3
49. ul. Kochanowskiego 12 2
50. ul. Kochanowskiego 40 3
51. ul. I Armii Wojska Polskiego 2 1
52. ul. Kochanowskiego 7 1
53. ul. Kochanowskiego 18 6
54. ul. Kochanowskiego 20 1
55. ul. Al. Wojska Polskiego 36 1
56. ul. Al. Wojska polskiego 38 2
57. ul. Al. Wojska Polskiego 42 1
58. ul. Prugara Ketlinga 12 2
59. ul. Prugara Ketlinga 14 2
60. ul. Prugara Ketlinga 18a 1
61. ul. Prugara Ketlinga 18b 2
62. ul. I Armii Wojska Polskiego 14  1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sanok, 21.02.2014 r.  


OGŁOSZENIESanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 45,47,49, ul. Słowackiego 36, ul. Kochanowskiego 7-15, ul. I Armii Wojska Polskiego 7-11, ul. I Armii Wojska Polskiego 14 w Sanoku:
1. Termin realizacji: 30-06-2014r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiar robót można odebrać od dnia 24-02-2014r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 13-03-2014r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 13-03-2014r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu,
2. Wzór umowy,
3. Formularz ofertowy.
4. Przedmiary robót (Jana Pawła II 45,47,49, Słowackiego 36, Kochanowskiego 7-15, I AWP 7-11, I AWP 14)
5. Szkice sytuacyjne (Jana Pawła II 45,47,49,  Słowackiego 36,  Kochanowskiego 7-15, I AWP 7-11,  I AWP 14)


Sanok, 03.04.2014 r.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg ofertowy na:  wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy:  ul. Jana Pawła II 45,47,49, ul. Słowackiego 36, ul. Kochanowskiego 7-15, ul. I Armii Wojska Polskiego 7-11, ul. I Armii Wojska Polskiego 14  w Sanoku  został rozstrzygnięty w dniu 13.03.2014r.
Dla wszystkich w/w lokalizacji wybrano ofertę złożoną przez:  Firmę Budowlano-Transportową „STALFRED"  Alfred Szmyd,   38-500 Sanok, Stroże Małe 32 .
Remont chodników rozpoczął się od lokalizacji przy ul. Kochanowskiego i w pierwszej kolejności będzie realizowany na osiedlu Błonie
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego