- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok 16.05.2018 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie: remontu chodników i nawierzchni asfaltowych na osiedlach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Regulamin przetargu określający warunki szczegółowe można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul Sienkiewicza 1 od dnia 18.05.2018 r.
2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie  SSM Sanok, ul Sienkiewicza 1 do dnia 04.06.2018 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Remont chodników i nawierzchni asfaltowych na osiedlach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacać przelewem na konto SSM w PKO BP o/Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 04.06.2018 r. do godz. 14.00.
4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu  05.06.2018 r. o godz. 11.00.
5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu
Zakres robót do wykonania

----------


Sanok 03.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych.


1.  Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynkach:
ul. Staszica 18 w Sanoku - parter  - powierzchnia  64,50m 2
‒  cena najmu 1 m 2
18,50 zł za m 2/m-c netto,
 cena wywoławcza miesięcznego czynszu -  1 193,25 zł netto,
‒  wadium 1 500,00 zł,
‒  termin najmu po rozstrzygnięciu przetargu.
ul. Kochanowskiego 25 - I piętro - powierzchnia 48,56m 2
‒  cena najmu 1 m 2 - 8,00 zł za m 2/m-c netto,
 cena wywoławcza miesięcznego czynszu -  388,48 zł netto,
‒  wadium 480,00 zł,
‒   termin najmu po rozstrzygnięciu przetargu.
2. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2018 r.
3. Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
4. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 16-04-2018r. do godz. 12.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 17-04-2018 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
7. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 :
‒   ul. Staszica 18 - tel. 13 464 60 85,
‒  ul. Kochanowskiego 25
tel. 13 464 22 95.
8. Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
9. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl
10. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

Sanok 20.04.2018 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W związku z przeprowadzonym w dniu 17-04-2018r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokali użytkowych będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej   informujemy, że przetarg został rozstrzygnięty i zatwierdzony Decyzją Zarządu.
Na najem lokalu w budynku przy ul. Staszica 18 (parter) o powierzchni użytkowej 64,50 m 2 została wybrana Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Władyka, Nowosielce, ul. Pogodna 5,  38-530 Zarszyn - NIP: 6861038852 , REGON: 180838545 (SOS BIKE sklep rowerowy).

Z uwagi na brak chętnych na najem lokalu w budynku przy ul. Kochanowskiego 25 (I piętro) o powierzchni użytkowej 48,56 m 2 lokal pozostaje do wynajęcia.

----------Sanok 16.02.2018 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

„malowanie klatek schodowych w budynkach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Sanoku ul. Sienkiewicza 1 Sanok”

wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 02.03.2018 r.
Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Przetarg na malowanie klatek schodowych, nie otwierać do dnia 15.03.2018 r. do godziny 11.30" należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 14.03.2018 r. do godziny 15.00.
Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK
34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 lub w kasie SSM do dnia 14.03.2018 r. do godziny 14.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu
Załącznik z wykazem budynków

                                                                                                                    Zarząd
                                                                                                                    Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                   w SanokuInformacja o rozstrzygnięciu przetargu

Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej został rozstrzygnięty  w dniu 15.03.2018r.

Wybrano oferty złożone przez:

- Zakład Remontowo – Budowlany „ARTURO-BUD” Pałys Artur, 38-505 Bukowsko 103a
Wykaz budynków:
Osiedle Traugutta III
Cegielniana 62
Jana Pawła II 31 a,b
Jana Pawła II 31 c,d,e
Osiedle Błonie
Żołnierzy I AWP 15
Błonie 16
Błonie 18

- Zakład Remontowo – Budowlany Władysław Pałys, 38-505 Bukowsko 103a
Wykaz budynków:
Osiedle Traugutta I, II
Heweliusza 1
Osiedle Traugutta III
Cegielniana 64
Osiedle Słowackiego
Mickiewicza 6
Osiedle Błonie
Kochanowskiego 9
Kochanowskiego 16

----------
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego