SSM - oficjalna strona Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogloszenia

Sanok, 21.02.2014 r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 45,47,49, ul. Słowackiego 36, ul. Kochanowskiego 7-15, ul. I Armii Wojska Polskiego 7-11, ul. I Armii Wojska Polskiego 14 w Sanoku:

1. Termin realizacji: 30-06-2014r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu i przedmiar robót można odebrać od dnia 24-02-2014r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub tel. (13) 46-42-129.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 13-03-2014r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 13-03-2014r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu,
2. Wzór umowy,
3. Formularz ofertowy.
4. Przedmiary robót (Jana Pawła II 45,47,49, Słowackiego 36, Kochanowskiego 7-15, I AWP 7-11, I AWP 14)
5. Szkice sytuacyjne(Jana Pawła II 45,47,49, Słowackiego 36, Kochanowskiego 7-15, I AWP 7-11, I AWP 14)Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego